Consorcios: Compensación de pérdidas y aplicación de saldo a favor